Z-produkter - Back on track
Slogan - Slogan
 
Så fungerar Back on Track
 
Back on Tracks led- och muskelskydd är alla tillverkade i funktionstextilier med värmereflekterande egenskaper.
Textilien är en synergi mellan gammal kinesisk erfarenhet och modern vetenskaplig textilteknologi.
Vid framställningen av polyester- eller polypropylentrådarna smälts keramiska partiklar in i trådarna.
Egenskapen hos de keramiska partiklarna är att när de blivit uppvärmda av kroppsvärmen utstrålar keramiken en värme som träffar kroppen. Värmen som på detta sätt återreflekteras är en långvågig värmestrålning vilken är detsamma som långvågig infraröd strålning.
 
Värmestrålning
Det är väl belagt och dokumenterat att långvågig infraröd värmestrålning ökar blodcirkulationen. Den ökande blodcirkulationen i vävnaderna luckrar upp muskelspänningar och bidrar till ökad prestationsförmåga. Ett viktigt användningsområde är den skadeförebyggande effekt man får när skydden används inför träning och tävling.
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint